Microdent - redesign loga

požadavky zákazníka

  • nové logo vycházející z původního
  • funkčnost a univerzalita provedení
  • kodifikace v manuálu
  • návrh propagačních materiálů

komplexní řešení

Po vyhodnocení slabin a problémů s původním logem jsme přistoupili k tvarovému zjednodušení, odstranili jsme zbytečné přechody a stínování v logu tak, že nyní je možné ho tisknout jednou barvou. Typografii k logu jsme také mírně upravili a vyladili. Poté jsme celý vizuální styl zanesli do manuálu, aby nedocházelo k různým nevhodným úpravám. To byl také jeden ze základních požadavků zákazníka. 

Jdi zpět